• July 13, 2024
  • 6 5784, Tammuz
  • פרשת חקת

Zsidó környezetvédelem

Zsidó környezetvédelem

A csodálatos természet minden ízében hordozza a Teremtő pecsétjét. Mégis, a megőrzése helyett, az utóbbi néhány évtizedben nyilvánvalóvá vált, hogy az ember szinte szisztematikusan rombolja, erodálja azt. Ebben a vallásos és szekuláris zsidóság sem kivétel. Ebben a kurzusban azokat az alapvető forrásokat fogjuk végigvenni, amelyek alkalmasak lehetnek a környezetvédelmet a zsidó vallásos gondolkodás homlokterébe helyező mozgalom számára. A források jellemzően héber/arámi nyelvűek, de mindent lefordítunk. A tanulások követéséhez különleges előismeretre nincs szükség.

Made possible thanks to the Leslie and Vera Keller Foundation for the Advancement of the Jewish Heritage. A “Leslie és Vera Keller alapítvány a zsidó örökség előmozdításáért” támogatásának köszönhetően valósult meg.

January 18, 2022 6:00 pm - 7:00 pm
Zsidó környezetvédelem: Bevezető
Class description

Röviden áttekintünk néhány alapvető problémát a világ helyzetével kapcsolatban. Nem az idilli állapotokhoz akarunk visszatalálni, hanem azt megérteni, hogy mi billentette ki azt (hogyan látja az ember visszatekintve)? A felelősség kérdése megkerülhetetlen mind a mostani, mind a későbbi szövegekkel kapcsolatban.

January 25, 2022 6:00 pm - 7:00 pm
Zsidó környezetvédelem: Ne pusztítsd!
Class description

Meglepő rabbinikus kommentárokkal találjuk szemben magunkat, amikor a környezetvédelemről esik szó. Mit kezdjünk velük? Kettős a változás a környezethez való viszonyunkban. Egyrészt nyilvánvalóvá vált a környezetre gyakorolt emberi hatás mértéke. (Erről volt szó az első alkalommal is.) Másrészt, ezzel összefüggésben a folyamatokat is komplexebben szemléljük. Ezt a két változást szem előtt kell tartanunk, amikor a klasszikus szövegeket tnulmányozzuk.

A mostani tanuláson a környezetvédelem micváját fogjuk áttekinteni, amit a bölcsek így hívtak: Bál táschit! Ne pusztítsd!

February 1, 2022 6:00 pm - 7:00 pm
Zsidó környezetvédelem: Fák
Class description

A fa, mint a múlt alkalommal láttuk, a megőrzendő természet szimbóluma. De ugyanígy mondhatnánk a növekedés szimbólumának, amely a földet és az eget köti össze. (Mégpedig a Föld felől az Ég felé tör!) Az édenkerti történetnek is a két kitüntetett fa (és a hozzájuk való viszonyunk) áll a középpontjában. A Tórát ez alapján hívjuk az Élet Fájának. A templomi hétágú gyertyatartó, a menóra is fára emlékeztet, amelynek karjai az ég felé nyúlnak.

A mostani alkalommal a fáknak ezzel a kitüntetett helyzetével kapcsolatos szövegeket fogunk áttekinteni.

A Cambridge-ben szerzett matematikusi doktori óta egyetemen oktat és matematikában tehetséges középiskolásokat tanít. Több, mint 15 éve tanít Tórát Budapesten változatos szinten és formában az alefbésztől a Gemaráig. Ő maga is sokat köszönhet Rav Brovender Webyeshivájának. Sok más kurzus mellett az Advanced Halacha Mastery Program első végzős diákjai között volt.