• April 19, 2024
  • 11 5784, Nisan
  • פרשת מצרע

Cedáká‎ -Adományozni kötelezettség a zsidó hagyomány szerint…!?

Cedáká‎ -Adományozni kötelezettség a zsidó hagyomány szerint…!?

Scroll down for English

Cedáká‎ -Adományozni kötelezettség a zsidó hagyomány szerint…!?

De mi is az az adomány? Ki adhatja? Ki kaphatja? Vajon szabad-e visszautasítani?

“Ez a tízezres legyen adomány, csak gyógyuljon meg a fiam!” – A Talmud Ros Hasana kötetének 4a oldalán a fenti kijelentéshez hozzáfűzi, hogy aki ilyet mond, az tetőtől talpig igaz ember. Ennek a résznek és a Ketubot, illetve Bava Batra idevágó részeinek végigtanulásával próbálunk abban a kérdésben eligazodni, hogy az alantasabb, esetleg önérdekből tett adományra hogyan tekint a hagyomány?

A Talmud lapjait segítségül hívva a zsidó vallásjog szemszögéből illetve talmudi történeteken keresztül keressük a választ a fenti kérdésekre. Talmud nem csak Nőknek.
Akikkel ezúttal tanulunk: Wéber Edina és Hegedűs Pál

További információ: talmudnemcsaknoknek@gmail.com

Tzdekah -‎ Giving charity is‎ a mitzvah in the Jewish tradition.
What does Tzdekah mean? Is it really an obligation? Who gives and can get it? Is it appropriate to refuse indeed?

“This tenner is for charity so that my son lives!” The Talmud in masechet Rosh Hashana 4a adds that whoever says so is a fully righteous person. We study this together with connecting parts of Ketubot and Bava Batra. Our aim is to find out how charity out of ulterior or selfish motives is traditionally regarded.

Talmud not only for women. Text study in Hungarian with Edina Wéber and Pál Hegedűs at Limmud Budapest.

For more information contact: talmudnemcsaknoknek@gmail.com

Made possible through the generous support of the Leslie and Vera Keller Foundation for the Advancement of the Jewish Heritage.

December 18, 2016 1:30 pm - 2:30 pm
Cedáká‎ -Adományozni kötelezettség a zsidó hagyomány szerint…!?:
Class description

A tanulás első felében a cedaka általános elveiről lesz szó. Arról, hogy ki, kinek, mikor, hogyan adakozzon. A második felében pedig az alantas, nem önzetlen célból adott adományról lesz szó.

A Cambridge-ben szerzett matematikusi doktori óta egyetemen oktat és matematikában tehetséges középiskolásokat tanít. Több, mint 15 éve tanít Tórát Budapesten változatos szinten és formában az alefbésztől a Gemaráig. Ő maga is sokat köszönhet Rav Brovender Webyeshivájának. Sok más kurzus mellett az Advanced Halacha Mastery Program első végzős diákjai között volt.